Available courses

01_Digitális médianevelés a médiatudatosság és kritikai szemlélet alkalmazása érdekében

02_Játék alapú tanulásszervezés (gamification)

03_Digitális történetmesélés (digital stroytelling)

04_Online eszközök és alkalmazások a pedagógusok munkájában

05_E-naplók és oktatási adminisztráció az iskolában

06_Technológia alapú tanulói mérés és értékelés, egyéni teljesítmény nyomon követése

07_Iskolai digitális kultúra akciókutatásra / kutatásra épülő helyi megismerése a kutatótanárrá válás támogatásához

08_Digitális állampolgárság és digitális kompetenciafejlesztés (digital citizenship)

09_Kollaboratív online tudásterek oktatási alkalmazása

10_Hátrányos helyzetű tanulók támogatása a digitális oktatási kultúra fejlesztésében

11_SNI tanulók támogatás a digitális oktatási kultúra fejlesztésében

12_A tanórán és tanórán kívüli munkát támogató eszközök alkalmazása a digitális oktatási kultúrában

13_Integrált tananyagfejlesztés: tankönyv és digitális tartalomfejlesztés, okosportál használat

14_Online tanulási környezetek kialakítása és felhasználása az oktatásban

15_Tanulásmenedzsment, tanulásmódszertan, tanóra támogatása digitális eszközökkel

16_Oktatás-informatikai stratégiák kialakításának intézményvezetői szintű támogatása

17_Tükrözött osztályterem (flipped classroom)

18_Személyes tanulási környezet és konstruktív pedagógiai módszertan alkalmazása a digitális oktatási kultúrában

19_Tantestületi digitális tudásmegosztás támogatása

20_Robotprogramozás alkalmazása az oktatásban

21_LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban

22_LEGO WeDo-ra alapozott, projekt szemléletű ismeretátadás az alsó tagozatban

23_LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban

24_LEGO robotokkal támogatott programozás

25_3D eszközök az oktatásban

26_Digitális gyermekvédelem és IT biztonsági képzés

27_Interaktív eszközök alkalmazása az oktatásban

28_Interaktív digitális módszertani megoldások

LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban (tanfolyam)

A Story Starter segítségével a tanulók LEGO elemek felhasználásával életből vett szituációkat, irodalmi műveket, történeteket értelmezhetnek újjá, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, és a saját digitális történetükké fűzhetik össze: karaktereket építhetnek fel, képregényeket, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

 • Teacher: dr. Racsko Réka
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban (tanfolyam)

A képzés célja az alsó tagozatban tanítók számára a játékos, élményalapú tanulás módszereivel való megismertetés. Ennek eszközei a LEGO Education által fejlesztett MoreToMath matematika oktatására kifejlesztett készlet, valamint a virtuális térbeli alkotást biztosító Math Builder alkalmazások.

 • Teacher: Göncziné Kapros Katalin
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde

LEGO robotok az oktatásban (tanfolyam)

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, valamint az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez.

 • Teacher: Csernai Zoltán

LEGO WeDo-ra alapozott projekt szemléletű ismeretátadás az alsó tagozatban (tanfolyam)

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, valamint az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez.

 • Teacher: Komló Csaba
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde

Mobil robotok az oktatásban (tanfolyam)

A képzés célkitűzése, konkrét példákon keresztül felkészíteni a pedagógusokat a LEGO® Mindstorms EV3 robot oktatásában történő használatára.

 • Teacher: Csernai Zoltán
 • Teacher: Göncziné Kapros Katalin

Digitális kultúra tanára 60 órás ped. továbbképzés

 • Teacher: Antal Péter
 • Teacher: Csernai Zoltán
 • Teacher: dr. Racsko Réka
 • Teacher: Göncziné Kapros Katalin
 • Teacher: Komló Csaba
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde

Digitális Pedagógiai Asszisztens (tanfolyam)

A Digitális pedagógiai asszisztens olyan szakember, aki az oktatási folyamatban megjelenő IKT eszközök kezelésében, valamint a digitális tartalmak fejlesztésében, segíteni tudja az iskolai munkát. További feladata, hogy segítse a pedagógusok önálló innovatív kezdeményezéseinek a tervezését, kivitelezését, és biztosítja az órai munkához a technikai környezet megteremtését.

 • Teacher: Antal Péter
 • Teacher: Bálint Szabó
 • Teacher: Csernai Zoltán
 • Teacher: dr. Racsko Réka
 • Teacher: Komló Csaba
 • Teacher: Kvaszingerné Prantner Csilla
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde

Személyes tanulási környezet és konstruktív pedagógiai módszertan alkalmazása a digitális oktatási kultúrába (tanfolyam)

A képzésben a hallgatók megismerik a digitális átállás folyamatának főbb jellemzőit, valamint azokat a konstruktív pedagógiai alapelveket, amelyek a személyes tanulási környezet kiépítését segítik. 

 • Teacher: dr. Racsko Réka
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde

On-line mentorálás (tanfolyam)

Kurzusunk köznevelésben dolgozó pedagógusok számára nyújt tanulásmódszertani támogatást az online környezetben végzett tanuláshoz. Többek között azzal foglalkozunk, miben más az online tanulási környezet a hagyományos tanulás színteréhez viszonyítva, gyakorlati tanácsokat is adva az Ön online térben megvalósuló továbbképzésben való részvételének elősegítéséhez.

 • Teacher: Komenczi Bertalan
 • Teacher: Lengyelné Molnár Tünde
 • Teacher: Virág Irén